ایمان تلویزیون

 

Iman TV24/7 TV Broadcasting NetworkProgram Air Schedule


 • Program Host Time (PST California Time)
  قرآن کریم با ترجمه دری یا انگلیسی   12:00 PM
  سریال یوسف پیامبر   12:30 PM
  درس های اسلامی   1:30 PM
  مستندات علمی   2:00 PM
  اخبار   3:00 PM
  قرآن وساینس داکتر سلیمان 4:00 PM
  دیدنی ها   5:00 PM
  سیرت النبی(ص) داکتر عبد الستار سیرت 6:00 PM
  سریال روزانه   7:00 PM

 • Program Host Time (PST California Time)
  قرآن کریم با ترجمه دری یا انگلیسی   12:00 PM
  سرود های اسلامی   12:30 PM
  درس حدیث ( پشتو )   1:00 PM
  سریال امام حسن و امام حسین(رض)   2:00 PM
  اخبار   3:00 PM
  کنفرانس ها   4:00 PM
  کارتون وسرود اسلامی   5:00 PM
  سفر حج   6:00 PM
  سریال روزانه   7:00 PM

 • Program Host Time (PST California Time)
  قرآن کریم با ترجمه   12:00 PM
  درس های قرآنی   12:30 PM
  سریال عمر فاروق   1:00 PM
  احادیث رسول خدا   2:00 PM
  اخبار   3:00 PM
  سرت النبی(پشتو) پوهاند محب 4:00 PM
  گلهای ادب و معانی   5:00 PM
  ایمان و تقوی داکتر نسیمی 6:00 PM
  سریال روزانه   7:00 PM

 • Program Host Time (PST California Time)
  قرآن با ترجمه   12:00 PM
  سریال صلاح الدین ایوبی   12:30 PM
  زندگی پیامبران   1:30 PM
  زنگ تفریح   2:00 PM
  اخبار   3:00 PM
  تفسیر قرآن   4:00 PM
  عقیده ناظم عظیمی 5:00 PM
  اسلام در غرب   6:00 PM
  سریال روزانه   7:00 PM

 • Program Host Time (PST California Time)
  قرآن با ترجمه   11:00 AM
  میراث فرهنگی عمر سروری 11:30 AM
  تطهیر شهید رحمانی 12:15 PM
  خطبه های جمعه داکتر نیازی/ شیخ مجیب الرحمن 1:00 PM
  معجزات قرآن هارون یحیی 2:00 PM
  اخبار   3:00 PM
  زندگی خانواده عزیز الله زمریالی 4:00 PM
  منبر آزاد داکتر ارشد ارشاد 5:00 PM
  صحت و تندرستی رونا رشید 6:00 PM
  سریال روزانه   7:00 PM

 • Program Host Time (PST California Time)
  قرآن کریم با ترجمه   10:00 AM
  در پرتو ایمان امام اکبر شیرزاد 10:30 AM
  ایمان لایف داکتر ارشد ارشاد 11:30 AM
  معلم علمای مجمع معلم 1:00 PM
  دنیای سپورت عزیزپور 2:00 PM
  اخبار   3:00 PM
  ملی یو والی دکتر سبحان هاتفی 3:30 PM
  فلاح   5:00 PM

 • Program Host Time (PST California Time)
  قرآن با ترجمه   10:00 AM
  تجوید برای همه حاجی نثار طهماس 10:30 AM
  عطر قرآن حاجی ظاهر طهماس 12:00 PM
  دفاع از حدیث پوهاند حسینخیل 1:30 PM
  اخبار   3:00 PM
  عاشقان و عارفان جلال و اعظی 3:30 PM
  قرآن و کتاب مقدس استاد عطئی وداکتر علی 5:00 PM

More Info